Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable
Tractament responsable
Empresa: TRACKS SPORT SCP  J67586727
Direcció: C/ ORIENT 3 – (08513) PRATS DE LLUÇANES
Contacte: info@mercatala.cat – 678828161

Delegat de Protecció de Dades
Nombre: Fina Vilarmau
Contacte: 678828161

Finalitats
En compliment del disposat en el Reglament Europeo 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que, depenent de la relació que tingui amb nosaltres, a MERCATALÀ tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les següents finalitats:

Arxiu / historial de treballadors i treballadors de l’empresa
Compra / venda d’articles i serveis.
Control i supervisió de l’eficiència i qualitat de l’entitat
Control i vigilància d’accés a llocs
Coordinació d’activitats empresarials
Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
Enviament d’informació comercial de l’entitat mitjançant correu postal, correu electrònic o altres
Formació
Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
Donar-li un servei
Publicació en dades de caràcter personal en les diferents xarxes socials o altres mètodes de publicació
Realització de cobrament mitjançant TPV
Realització d’un curs / formació a través de la pàgina web / plataforma.
Recepció de la prestació d’un servei
Registre des cursos / formacions realitzades
Seguretat de l’entitat.
Servei postvenda i fidelització
Tramitació d’altes i baixes per malaltia o accident laboral
Tramitació de pressupostos
Tractament de dades per a cursos i formacions
Utilització de dades derivades de les activitats de l’empresa

Termini de conservació de la informació
Les seves dades seran conservades durant la durada de la relació contractual, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol•licitar el seu supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

Legitimació
La base legal per al tractament de les seves dades radica per:
Consentiment inequívoc
Execució d’un contracte
Interès legítim per part del responsable del tractament
Protegir l’interès vital d’un afectat

Destinataris
Les seves dades personals seran comunicades a tercers en els següents supòsits:
A altres responsables del tractament
Administració Tributària
Agència de Seguretat
Bancs i entitats financeres
Encarregats de destrucció de documentació
Entitats de Consultoria / Auditoria
Entitats de formació
Entitats de publicitat i màrqueting
Entitats informàtiques de manteniment de programari i maquinari
Gestoria / Assessoria
Seguretat social
Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Drets
Tens dret a obtenir la confirmació sobre si a MERCATALÀ estem tractant dades personals que li interessen, o no.
Així mateix, té dret d’accés a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació dels dades inexactes o, en el seu cas, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per a les finalitats que es van recollir.
En determinades circumstàncies, es podrà sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en cas que només es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.
Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podrà exercir el dret d’oposició al tractament de les seves dades. MERCATALÀ  deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperatius, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, es pot exercir el dret a la portabilitat de dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.
Si desitgeu fer ús de qualsevol dels vostres drets, podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el seu dret d’accés, feu clic aquí
Per exercir el seu dret de rectificació, feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Supressió (Olvido), feu clic aquí
Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament, feu clic aquí
Per exercir el seu dret d’Oposició, feu clic aquí 
Per exercir el seu dret de Portabilitat, feu clic aquí 


Alternativament, també es pot dirigir a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: C/ ORIENT 3 – (08513) PRATS DE LLUÇANES adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la verificació de la seva identitat. Recordeu-vos de facilitar l’última informació possible sobre la vostra sol•licitud: Nom i cognoms, adreça d’adreça electrònica que s’utilitza per a l’adreça o portal objecte de la vostra sol•licitud.
Per últim, li informem que es pot dirigir davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Política de cookies
Per conèixer les galetes que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.